ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
Happy Society

 

มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่คนทำงานและพักอาศัย มีสังคมที่ดี
เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบข้าง หากสังคมรอบข้างดี
องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นก็มีความสุขไปด้วย
จึงควรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ให้กับหน่วยงานราชการในชุมชน หรือทุกปี
เราจะร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ หรือจัดทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน