ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
Happy Relax

 
รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
เป็นการสร้างความสนุกสนาน
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงาน
ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี
และทำให้พนักงานมีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น
โดยทางบริษัท ฯ สามารถจัดกิจกรรมสำหรับให้พนักงาน
ได้ผ่อนคลายหลายอย่างด้วยกัน เช่น
การประกวดร้องเพลงหรรษาคาราโอเกะ
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี งานวันปีใหม่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถจัดพื้นที่สำหรับ
กิจกรรมสันทนาการ เช่น ห้องคาราโอเกะ
และห้องซ้อมดนตรี ให้พนักงานได้ใช้ในเวลาพักอีกด้วย