ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
Happy Brain

 
มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ
นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและ ความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน
เป็นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน
เช่นการจัดให้มีห้องสมุด ซึ่งมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ และมุมอินเตอร์เน็ด
ไว้บริการพนักงาน หรือจัดทำ website ภายใน
เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้น อ่านหนังสือ
และเชื่อมต่อไปยังลิงค์ความรู้ต่าง ๆ
ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัทได้อย่างสะดวก ง่ายดาย