ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
Happy Family

 
มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
เป็นกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว
และยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของพนักงานกับองค์กร
เช่น ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
อาจให้มีการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ
พระคุณของพ่อและแม่ นอกจากนี้สามารถจัดทำโปสการ์ด
ให้พนักงานได้เขียนข้อความแสดงความกตัญญู
ส่งถึงพ่อกับแม่ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด
และยังมีการประกวดภาพ Happy Family อีกด้วย