ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  
 
  

 
  

          นายธนภณ เข็มกลัดทอง (ที่ปรึกษาฯ) นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) นายเฑียร คุมพล (รองประธานด้านพัฒนาสังคมและแรงงานสัมพันธ์) นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) นายจีรทัศน์/นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) นายพรเทพ สูญทุกข์ (เลขาธิการ) นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) นายไชยา สิทธิเจริญพร (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) และนายฐิติพงศ์ บุนนาค (รองประชาสัมพันธ์) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมส่งมอบกล่องกระดาษเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณของกองพลทหารราบที่ 11
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2560
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิต "อยู่ด้วยรัก จากอาลัย เมื่อห่างไกล ใจผูกพัน..นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมงานมุทิตาจิต "วันวาน..ที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ".
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 7/2560 เ
ร่วมปัจฉิมมิเทศ “หลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8)” และงาน “APED 8 Graduation Party”
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์ประธานและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ภาคทั่วประเทศ