ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  
 
  

 
  

          นายธนภณ เข็มกลัดทอง (ที่ปรึกษาฯ) นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) นายเฑียร คุมพล (รองประธานด้านพัฒนาสังคมและแรงงานสัมพันธ์) นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) นายจีรทัศน์/นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) นายพรเทพ สูญทุกข์ (เลขาธิการ) นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) นายไชยา สิทธิเจริญพร (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) และนายฐิติพงศ์ บุนนาค (รองประชาสัมพันธ์) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กิจกรรม

ประชุมเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sport Industry)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบประกาศนีบัตรสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาคชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ 1/2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรม (รุก) การแสดง/จำหน่ายสินค้า (Road Show) ประเทศจีน
ประชุมโครงการ “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” หรือ “ฉะเชิงเทรา 2020”
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561
งานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2561
กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรม OTOP และของดีเมืองแปดริ้ว2561