ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1article

การส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิต SME ให้มีมาตราฐาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2article

 การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3article

 การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4article

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]