ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
รายละเอียด:

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ประธาน) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา) ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
รายละเอียด:

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ประธาน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีคราวด์ จากไมโครซอฟท์ Office 365
รายละเอียด:

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ประธาน) กล่าวเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีคราวด์ จากไมโครซอฟท์ Office 365 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การวมประชุมหารือร่างแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาลระดับพื้นที่
รายละเอียด:

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ประธาน) ร่วมประชุมหารือร่างแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาลระดับพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : แรลลี่รวมใจ
รายละเอียด:

 การแข่งขันแรลลี่ เส้นทาง จ.ฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 21 และ อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1